1 jegyzőkönyv alakuló közgyűlésről 2008.09.08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült 2008. szeptember 8-án, a Zsámbéki „Lamgrub” Tájvédelmi Egyesület, rövidített nevén Lamgrub Egyesület alakuló Közgyűlésén.
Helyszín: 2072 Zsámbék, Diófa u. 1/a

Jelen vannak:

– Az Egyesület alapítását elhatározó személyek (11 fő, a jelenléti ív szerint) intézmény képviselője
– Farkas Csilla, mint az alakuló Közgyűlés levezetésével – a jelenlévők által egyhangú szavazással – megbízott elnök,
– Mátyás Irén, mint az alakuló Közgyűlés által felkért jegyzőkönyv-vezető

Az alapító tagok nevében Gizelláné Kárpáti Tímea üdvözli az alakuló Közgyűlésen megjelenteket. Röviden ismerteti az Egyesület alapítását megelőző mintegy nyolc év történéseit, megköszönve a résztvevőknek az eddigi áldozatos munkát, és felsorolja az indokokat, melyek szükségessé teszik az Egyesület megalakulását.

Javasolja az alakuló Közgyűlés levezető elnökének Farkas Csillát megválasztani, a jegyzőkönyv vezetésére Mátyás Irént felkérni, jegyzőkönyv hitelesítőként Blaskó Lászlót és Bogdnárné Donovitz Máriát megválasztani.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással a Közgyűlés levezető elnökének Farkas Csillát, jegyzőkönyv-vezetőnek Mátyás Irént, jegyzőkönyv hitelesítőknek Blaskó Lászlót és Bognárné Donovitz Máriát megszavazta.

Levezető elnök: megnyitva az alakuló Közgyűlést üdvözli a megjelenteket és bejelenti, hogy az alakuló Közgyűlésen a jelenléti ív szerint alapítóként 11 magánszemély jelent meg.

Ezt követően ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait. Kéri a Közgyűlés napirenddel kapcsolatos kiegészítését, módosítását. Mivel a Közgyűlés napirendi módosítást, kiegészítést nem tett, az elnök szavazásra teszi fel a Közgyűlésnek a napirendi pontok jóváhagyását.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadta a Közgyűlés napirendi pontjait.

Levezető elnök: az első napirendi pont kapcsán javaslatot tesz Zsámbéki „Lamgrub” Tájvédelmi Egyesület, rövidített nevén Lamgrub Egyesület alapításának megszavazására.

Szavazás: az alakuló Közgyűlés szavazattal rendelkező, jelenlévő 11 tagja nyílt, egyhangú szavazással elfogadta a Zsámbéki „Lamgrub” Tájvédelmi Egyesület, rövidített nevén Lamgrub Egyesület megalapítását.

Levezető elnök: bejelenti, hogy ezennel a Zsámbéki „Lamgrub” Tájvédelmi Egyesület, rövidített nevén Lamgrub Egyesület megalakultnak tekintendő.

Levezető elnök: kéri a Közgyűlést az írásban megküldött Alapszabály-tervezet megvitatására.

Levezető elnök: megkérdezi, hogy van-e az Alapszabályt módosító egyéb javaslat.

Levezető elnök: további javaslat, módosítás az Alapító okirattal kapcsolatban nem lévén, az elnök felkéri a Közgyűlést, szavazzon az Egyesület Alapszabályának elfogadásáról.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a Zsámbéki „Lamgrub” Tájvédelmi Egyesület Alapszabályát.

Levezető elnök: bejelenti, hogy a következő napirendi pont az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása.

Levezető elnök: felsorolja az öttagú vezetőségbe javasoltak névsorát, s felkéri a javasolt személyeket rövid bemutatkozásra, valamint jelölésük elfogadásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére. Ezek elhangzása után az elnök kéri a Közgyűlés egyéb javaslatait. Több javaslat nem lévén, az elnök név szerinti szavazást kér a jelöltekről.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt többségi szavazással vezetőségi tagságára javasolta, utána nyílt többségi szavazással megválasztotta:

1. Blaskó László
2. Farkas Csilla
3. Gizelláné Kárpáti Tímea
4. Simon Anikó
5. Dobos László

személyeket.

Levezető elnök: bejelenti, hogy a fenti szavazás eredménye alapján a Lamgrub Közhasznú Egyesület vezetőségébe javasolt valamennyi tagot a Közgyűlés megszavazta, gratulál a megválasztottaknak. Felkéri a Közgyűlést az elnök és a titkár személyének jelölésére és megválasztására.

Vita: az Egyesület elnökének Gizelláné Kárpáti Tímeát, titkárnak Simon Anikót javasolják. A jelöltek nyilatkoznak arról, hogy elfogadják a jelölést.

Levezető elnök: bejelenti a két jelölt személyét, egyéb jelöltek hiányában szavazást kér a jelöltekről.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt, többségi szavazással megválasztotta az Egyesület elnökének Gizelláné Kárpáti Tímeát, titkárnak Simon Anikót.

Levezető elnök: javasolja Mátyás Irént és Kiss Kálmánt Ellenőrző bizottság tagjainak.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt többségi szavazással a javaslatot elfogadta, utána nyílt többségi szavazással megválasztotta Mátyás Irént és Kiss Kálmánt az Ellenőrző bizottság tagjainak.

A választott egyesületi elnök: javasolja Bognárné Donovitz Máriát, mint Zsámbék díszpolgárát, patriótáját a Zsámbéki „Lamgrub” Tájvédelmi Egyesület díszelnöki címére.

Szavazás: a Közgyűlés nyílt többségi szavazással a javaslatot elfogadta, utána nyílt többségi szavazással, taps kíséretében megválasztotta Bogdnárné Donovitz Máriát a Zsámbéki „Lamgrub” Tájvédelmi Egyesület díszelnöki címére.

Levezető elnök: sok sikert kívánva a vezetőségnek, a megválasztott tisztségviselőknek, valamint az Egyesületnek, több napirendi pont nem lévén, az elnök a Közgyűlést bezárja.

A Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg. A szavazással kapcsolatban kifogás nem merült fel.

Zsámbék, 2008. szeptember 8.

Gizelláné Kárpáti Tímea Mátyás Irén
elnök jegyzőkönyv vezető

Bogdánné Donovitz Mária Blaskó László
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: