Egyesületről

logo3

Közösségünk, 5 évi együttműködése után elhatározta, hogy Zsámbék sűrűn lakott negyedének egyetlen zöldfelületét, romantikus ligetét évtizedek óta fenyegető spekuláns és pusztító törekvések határozottabb kivédésére 2008. szeptember 8-án egyesületet alakít, Zsámbéki „Lamgrub” Tájvédelmi Egyesület néven (Lamgrub Egyesület). A Pest megyei Bíróság 2009. január 6-án közhasznú társadalmi szervezetként TE-5440 szám alatt nyilvántartásba vette.

Egyesületünk fő törekvése arra irányult, hogy e különleges fekvésű, gazdag élővilágú terület Zsámbék jelen és jövő lakossága számára pihenőparként, kultúrtörténeti emlékhelyként úgy fennmaradhasson, hogy a területen már jelenlévő tájképi, botanikai, zoológiai, vízügyi értékek ne sérüljenek. Célunk ezen a változatos egyedülálló adottságú területen egy fajgazdag, romantikus szépségű helyszín kialakítása, védelme.

Az Egyesület ugyanakkor Zsámbék valamennyi természeti értékkel összefüggő területének elvi és gyakorlati védelmében eljár. A  körpincesor relikviáitól különleges másfél hektárnyi park megmentése, rehabilitációja mellett a történelmi településközpontban lévő török-kori emlékkel összefüggő Zárdakert megóvása (országos műemléki és helyi természetvédelmi oltalom, elhanyagolt állapotának megszüntetése, fokozatos rehabilitációja) illetve az egész Zsámbéki-medence kirándulóhelyének, a Nyakastetőnek  és a Rakétabázisnak a folyamatos botanikai vizsgálatát, természetvédelmi kezelését ellátjuk civil összefogásban anyagi támogatás nélkül. Gyakran hívjuk segítségül a helyi Egyesületeket egy egy akció végrehajtásához. Így egyre szélesebb körben terjed az értékmegőrzés, a természetvédelem fontossága.

Erőfeszítésünk és minden önkéntes munkánk továbbá arra irányul, hogy a természeti értékek ill. műemlékek iránti közömbösséget feloldjuk és kialakítsunk valódi értékek iránti felelősségteljesebb településvezetési gondolkodást.

A névválasztás: Az egykor Zsámbékon élt német származású lakosok alakították ki ezt a mélyen fekvő területet, ahol körpincesort építettek és ligetes környezetet teremtettek. Ők nevezték ezt a területet egykori dialektusos nevén Lahmgrubm-nak, németül Lehmgrube- Agyagbányának. Szeretnénk, ha az eredeti név fennmaradna, nem csak a nemzetiségi kórus által énekelt népdalban, hanem egyesületünk neveként is. Az egyszerűbb írásmódra és kiejtésre tekintettel a magyar fonetika szabályai szerint jártunk el.

Elérhetőség: timea.karpati@gmail.com

retpincekkel

Az Egyesület Alapszabályban megfogalmazott céljai:
a) Zsámbék népi műemlékegyütteseként számon tartott országos védettséget élvező terület egyedi tájértékének védelmét, természeti értékeinek megóvását, hangulatának, nyugalmának megőrzését elsődleges célul tűzi ki.

b) A sűrűn lakott község központjának mélyfekvésű területén elkülönülten fennmaradt nedves élőhely állapotfelmérésében, védelmében, rehabilitációjában, kezelésében, bemutatásában aktívan közreműködik.

c) Gyakorlati természetvédelmi kezelési munkákat kezdeményez élőhely- rehabilitáció céljából: növények ültetése, medertisztítás, a tájra jellemző fajok visszatelepítése, szemétszedés, területgondozás , növény– és állatfajok, társulások életfeltételeinek javítása, tanösvény létesítése.

d) Határozottan fellép a környezetkárosítás ellen;

e) A lakosság szemléletformálására törekszik természeti, kulturtörténeti kincseinek, néprajzi értékeinek megóvása érdekében, hagyománytisztelet és -ápolás formájában.

f) A Zsámbék lakosságát egykor kitevő német nemzetiségiek tiszteletére, – kik e pinceterületet is kialakították – emlékhelyet állít.

g) Elősegíti, támogatja a települési önkormányzat természetvédelmi tevékenységét.

h) Pályázati lehetőségekkel él, hogy a közterület gondozása fejlesztése ne rójon jelentős pénzügyi terhet az Önkormányzat költségvetésére.

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: